Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Максимільянівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 05380378) був реорганізований і увійшов до складу Мар’їнської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа

ОГОЛОШЕННЯ

           Виконавчий комітет Максимільянівської  сільської ради оголошує конкурс з придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на території Курахівської міської ради. Необхідна кількість житла – 1 квартира.

          Вимоги до житла: квартира в належному санітарно-технічному стані 

         Для участі в конкурсі подаються до 15.12.2020 року:

         заява про участь у конкурсі із зазначенням:
         - найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми  власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу (для юридичних осіб);
         - прізвища та ініціали фізичної особи, її місце проживання, номера телефону, телефаксу (для фізичних осіб);
          - пропозиція щодо квартири (будинку) (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);
           - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
           - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
           - для фізичних осіб копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
           - інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
           - інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
           - нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного паспорта засвідчена в установленому порядку);
            - документ що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;
            - оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами;
             - довідка (оригінал), видана органом державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати Учасником податків, зборів (обов’язкових платежів), чинна на день розкриття пропозиції конкурсних торгів;
             - засвідчені Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2 встановленими Мінфіном, а для суб’єктів малого підприємництва - фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, за останній звітний (чи проміжний) період;
             - засвідчена Учасником копія звіту про рух грошових коштів за встановленою Мінфіном формою (за останній звітний період);
             - копія витягу з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру платників єдиного податку - у разі сплати учасником єдиного податку.

             У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником
єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв;
                 - копія документа, що підтверджує повноваження керівника:
                 - протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності);
                 - документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається на конкурс;
                 - довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.
                 - у разі, якщо на час продажу в квартири (будинку) є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири(будинку), право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;
                 - довідка щодо рішень місцевих органів влади стосовно передачі зовнішніх інженерних мереж до експлуатуючих організацій, їх назви, дати передачі, копії підтверджуючих документів;
                 - фотокартки квартири (будівлі).

                 За рішенням комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

                Оформлення конкурсних пропозицій.

               Кожен Учасник конкурсу, має право подати необмежену кількість конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція та документи, які
підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується Учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника), яка повинна бути прошита, пронумерована (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у разі наявності) - скріплюється печаткою*, для фізичних осіб - засвідчується власним підписом) у запечатаному конверті з позначкою “Конкурсна пропозиція”. Конверт конкурсної пропозиції в місцях склеювання повинен містити відбиток печатки Учасника конкурсу(*). Учасникам конкурсу дозволяється подавати конкурсну пропозицію (комерційну частину), як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій. Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.
              Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш конкурсної пропозиції.
              Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.
              На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:
- повне найменування Учасника;
- повне найменування замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу,   позначка «Розкриття провести «дата», «час.» (дата і час відповідно до вимог конкурсної документації);
             - повне найменування учасника конкурсу, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е -mail за наявності);
             - маркування : «Не відкривати до «дата» до «час» ( зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій).
               У разі, якщо інтереси Учасника представляє не керівник, а посадова особа, яку уповноважено під час проведення конкурсу представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається
довіреність (доручення) на уповноважену ним особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси учасника під час проведення конкурсу, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції.


Зміст конкурсної пропозиції учасника
Ціна конкурсної пропозиції
                 Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири (будинку). Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі квартири з ПДВ. У разі, якщо ціна за 1 кв. метр загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає пояснення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

                 Прийом документів для участі  в конкурсі здійснюється за адресою:

                 с.Максимільянівка, вул. Жовтнева, буд. 102б, щодня з 8.00 до 16.00, крім суботи та неділі, т. 0958595085.

                 Розгляд пропозицій 15.12.2020 року, об  11.00

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *